"שאם היו בני אדם מרגישין במתיקות ועריבות טוב התורה היו משתגעים ומתלהטים אחריה כי התורה כוללת כל הטובות שבעולם" (אור החיים הקדוש)

שותפים יחד איתנו לדרך