לכב' ראשי ישיבות, מנהלים ומנהלות
רמי"ם, רבני בתי ספר, מורים ומורות
שלום וברכה
מתוך רצון ומגמה להגביר ולהעצים את לימוד הגמרא בעל יסודי, אנו מגבשים בימים אלו תכנים תחת הכותרת: הסוגיה היומית של החמ"ד.
המטרה היא לימוד עצמי, בחברותא או בקבוצה של כמה שורות בכל יום. 15-10 דקות בכל פעם.
כל עמוד בגמרא חולק לכמה חלקים, והמבוקש הוא לימוד של דף למשך ששה ימים, ובשבת חזרה. התוכנית מבוססת על לימוד פרקים קצרים ממסכתות שונות, כשהרצון הוא לסיים בכל חודש וחצי עד חודשיים פרק מהגמרא.
בפני הלומדים חוברת ובה צילום של דפי הגמרא, בה מסומנת הסוגיא הנלמדת באותו יום, הסבר מפורט של הסוגיא וכן הרחבות עיוניות ואמוניות.
לימוד יומי קבוע במשך זמן קצר, ייצור חוויה טובה ומרוממת, והספק נאה. כל תלמידי החמ"ד יהיו שותפים בלימוד נושא אחד. מיזם זה מצטרף למיזמים נוספים כמו לימוד הרמב"ם היומי, הלכה יומית ועוד.
היוזמה להפעלת תוכנית זו היא של הרב חיים שחר מהישיבה באיתמר, שהכין יחד עם צוות של רמי"ם ואברכים את התכנים. תודה גדולה על היוזמה וההשקעה.
בחודש אלול נרשמו קבוצות תלמידים מלמעלה מחמישים ישיבות ובתי ספר, ומטרתנו להגדיל עוד את הלמידה. רצ"ב תמונות מלימוד ומסיומי מסכת. תלמידים נהנו מאד ללמוד כהעשרה בכל יום מספר שורות בגמרא בצורה מעניינת וחווייתית, מלבד תוכנית הלימודים הרגילה.
שנזכה להגדיל תורה ולהאדירה
הרב יהודה זולדן
מפמ"ר להוראת תלמוד ותושבע"פ
הרב חיים היקר
יישר כח עצום על המפעל המדהים של הגדלת התורה והאדרתה.
בזכות המפעל הזה זוכים מעל 120 תלמידי ישיבת אור עציון ללמוד מסכת סוכה מידי יום. הבנים לומדים בכל מיני וריאציות, כיתות ז ח עם הרמים שלהם בבוקר לפני התפילה.
כיתות ט ו י בערבים בפנימייה, בכיתה י יושבים מהבנים מכל ערב בחבורה יחד וכל ערב תלמיד אחר מלמד את הסוגיה היומית את כל החבורה. (המדריך חילק את הסוגיות בין התלמידים כך שכל תלמיד מלמד סוגיה פעם בחודש) בכיתה ט יש סבב של רמים ומדריכים שמלמדים
כיתות ט ו י יסיימו בזכות הסוגיה היומית בע"ה את כל מסכת סוכה. כיון שאת פרק שני הם לומדים בעיון ואת פרקים שלישי ורביעי בבקיאות, בצירוף הסוגיא היומית שמקיפה את פרק א פרק ה הבנים יסיימו את המסכת.
גם הכינוס שערכתם אצלנו בישיבה ובו לימדתם את הסוגיה היומית של אותו היום וחילקתם "חמצוואר" לכל תלמיד ומטען נייד למצטיינים, נתן דחיפה גדולה לבנים להצטרף לפרוייקט בצורה רצינית יותר, ובזכות זה גם תלמידים בוגרים יותר מכיתות יא ו יב נכנסו לפרוייקט.
הרב חיים היקר יישר כח והמשך בכוחך זה
אני מקווה שגם הכנס יתן עוד זריקת מוטיווציה להמשך והשקעה גדולה עוד יותר של התלמידים ברור לי לגמרי, שעוד פרסים וצ'ופרים יתנו את אותותיהם להמשך והגדלת מספר הלומדים ואיכות הלמידה
בברכת הצלחה גדולה
ובע"ה שזכות הלימוד תגן על עם ישראל
הרב מיכה קלצהנדלר
ראש ישיבת אור עציון