הניקוד שלי

כדי לצבור נקודות

[
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 72-76

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
"כי דייכת אצלויי מצלי" מהי הכוונה במילים "אצלויי אצלי"?
Question Image
Bakery. Eggs and rolling pin in the flour
מדוע רב פפי לא אכל את הדייסה בביתו של מר שמואל )ביום טוב(?
Question Image
SSUCv3H4sIAAAAAAAACpyRwW7DIAyG75P2DhHnRkpC0jZ9lWoHB2iCSqACsmmq+u4zECrOu+HP9m//5vn5UVVkAicZuVTPEGEsldqct+Cl0Yibw86t0FzYkgguvbESVAkn8GzRsAqEelMq4FdMEufBb064MGxHDLyYUSPBt0Ta6JriKidiEjswRcihYG6bIssoif+rMz2+shuYhWa/ceHCiBVKQDJyTaXk/uOFXUtrsHFpClffhoEKBbRQeljJpJ6LNuOXeOXcxsymvQ0rvDcnypgHTCqc+IaaIvMFnMNynnkxiOGfmrWYo42PBnZVwvEnQtjSjnb9kZ5PzTCeTyPt9oL0e4tEnbhOFsKY3SUvrcuwAWn7gY6Usvo4NG3dc8prGPhUN8PUD/wMN+CAh3/9AQAA//8DABrNIH6HAgAA
כיצד בית רבן גמליאל היו מפרידים את קליפות העדשים המעורבבות בעדשים?
Question Image
כמה אנשים נחשבים לשורה, לעניין הולכת אוכל ביום טוב?
Question Image
Business team standing against window with leader in front
מה מהדברים הבאים המשנה אוסרת לשלוח ביום טוב?
Question Image
Woman holding a folded shirt in hand,closeup on wooden background
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך