הניקוד שלי

כדי לצבור נקודות

/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 60-66

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
באילו מן המקרים הבאים בית הלל ובית שמאי מתירים להוריד את התריס ביום טוב, למסקנת הגמרא )אביי(?
Question Image
Garage doors, hangar entrances with roller shutters. Warehouse exterior with close and open boxes, Realistic 3d vector storage for car parking or rent, rooms for repair service with metal doorways
מה הכוונה: "אין... הוצאה ליום טוב"?
Question Image
A high angle shot of private houses with solar panels on the roofs
63מהי הסיבה שרבי יוחנן אמר לאמורא ששנה את הברייתא של מבשל גיד בחלב שלא לומר אותה בבית המדרש?
Question Image
מהו ההבדל לדעת בית הלל בין הולכת תרומה לכהן שאסורה לבין הולכת חלה וזרוע לחיים וקיבה )מתנות( שמותרת ביום טוב?
כיצד מותר לברור את הקליפות של הקטניות שמעורבות בגרעינים?
Question Image
A pile of roasted pistachio nuts on white
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך