בשעה טובה ומוצלחת התחלנו ללמוד השבוע בסוגיה היומית את מגילה ב’

ישר כוח לכל התלמידים והרבנים המתמידים!

Comments are closed.