יישר כוח לתלמידים המתמידים בישיבת הדרום ובישיבה התיכונית בראשון לציון שלומדים יחד עם הר”מים את הסוגיה היומית!

Comments are closed.