מסיבת סיום פרק ראשון בישיבה התיכונית חריש, אשריכם ישראל!

Comments are closed.