הניקוד שלי

כדי לצבור נקודות

[
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 51-55

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
מהן דעות בית הלל ובית שמאי במשנה לגבי הזמנת יונים לצורך יום טוב )סמן את התשובה בה כל התשובות נכונות(?
Question Image
A closeup selective focus shot of pigeons in a park with greenery on the background
כיצד מקשרת הגמרא את דין "ברירה" לדין טהרת וטומאת פתחי הבית כשמת בבית?
Question Image
empty glass door
מה הכוונה "רוב וקרוב - הלך אחר הרוב"?
Question Image
Small people or small people walk on many streets. Selective focus
מהי הסיבה שכשהגוזלות קשורים, יתכן שאחד מהם ברח?
Question Image
little yellow chicks at farm
עד כמה אמות יכול עוף שמדדה להתרחק מהקן שלו?
Question Image
Close up of baby chicken in straw
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך
[[
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 56-60

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
"אין נותנין את העור לפני הדורסן" - מהו דורסן?
Question Image
Leather crafting tools
מה מן הדברים הבאים מותר ביום טוב לדעת בית שמאי?
Question Image
cleaver knife and ribs on wooden board
מדוע לא התירו חכמים לשטוח את החלבים במקום למלוח אותם ביום טוב?
Question Image
Raw chicken breast fillets on wooden cutting board with herbs and spices.
מדוע התירו בית הלל להחזיר את תריסי החנויות למקומן ביום טוב לאחר שהורידו אותם?
Question Image
Garage doors, hangar entrances with roller shutters. Warehouse exterior with close and open boxes, Realistic 3d vector storage for car parking or rent, rooms for repair service with metal doorways
מהו הדין כשעם הארץ נוגע בחבית יין ברגל, ומהו הטעם לדין זה?
Question Image
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 46-50

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
במה טעו בני רבי חייא שחשבו שיש להתיר סולם של עלייה?
Question Image
A vertical shot of a white wooden ladder on the grass in the park
מהי הסברא שבגללה בית הלל הקילו בטלטול סולם, למרות שהם מחמירים במקרים אחרים ביום טוב?
Question Image
Young male decorator painting with a paint roller climbed a ladder isolated on white background. Young caucasian model at white studio standing on the stairs
מהי הכוונה במילים "דקר נעוץ"?
Question Image
Planting yellow flowers daffodils in the garden, garden tools, flowers. Earth day
איזה שימוש שאינו מוקצה הוזכר בגמרא שניתן להשתמש בעור ביום טוב?
Question Image
Leather crafting tools
מהי הסברא שבגללה בית הלל מקילים בהורדת תריסי החנות ממקומם ביום טוב?
Question Image
Garage doors, hangar entrances with roller shutters. Warehouse exterior with close and open boxes, Realistic 3d vector storage for car parking or rent, rooms for repair service with metal doorways
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך
[
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 40-45

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
למסקנת הגמרא מדוע לא נאמר שעשה של "כיסוי הדם" ידחה לא תעשה של איסור כתישת העפר ביום טוב?
Question Image
מהי הסיבה לשיטה שאם אדם שומר חול מערב חג על מנת לכסות דם עוף הוא יכול לכסות בו צואת קטן?
Question Image
Sand dunes and sky. Hot day in the desert. Nature landscape.
מהו החשש לדעת רמי בריה דרב ייבא אם נתיר לכסות דם כוי ביום טוב?
Question Image
A male farmer who is using a shovel to dig the soil in his rice fields.
באיזה מקרה ניתן להפריש חלה לאחר שאוכלים מהבצק?
Question Image
מהי הסיבה שבית שמאי אסרו לטלטל סולם ביום טוב?
Question Image
Apartment Renovation. Wooden Ladder near gray Wall in empty Room
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 35-39

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
לדעת מי מותר ביום טוב לחפור עפר לצורך כיסוי הדם גם לפני ששוחטים?
Question Image
לפי רבי זירא מהו הלימוד מהפסוק שבכיסוי הדם יש לכסות בעפר מתחת לדם, ומעל הדם?
Question Image
מהי הסיבה שלא עוברים על איסור כתישה בחפירת חול לצורך כיסוי הדם?
Question Image
A male farmer who is using a shovel to dig the soil in his rice fields.
באיזה אפר מותר להשתמש לצורך כיסוי הדם ביום טוב?
Question Image
Fire, flames from wood ember for grill or bbq picnic, fume and firewood outdoor on the green field
'מהו 'כוי?
Question Image
A calf, highland cattle, draws milk from its mother. The cows walk on a green meadow and can graze fresh green grass. Background with copy space.
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 29-33

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
באיזה מקרה לדעת רבי יעקב אסור לאכול ביצה עם חלב?
Question Image
Ketogenic/paleo diet. Fried eggs, salmon, broccoli and microgreen. Keto breakfast. Brunch.
מדוע התנא היה צריך לומר שקורקבן מטמא בנבילת עוף?
Question Image
Raw chicken breast fillets on wooden cutting board with herbs and spices.
כיצד מוגדרת בגמרא קבוצת בעלי החיים שיולדים ביום?
Question Image
A calf, highland cattle, draws milk from its mother. The cows walk on a green meadow and can graze fresh green grass. Background with copy space.
לדעת בית הלל, מדוע התורה היתה צריכה לכתוב את איסור השאור, ולא היה מספיק לכתוב את איסור החמץ?
Question Image
Farmers hands going through crops in wheat field in sunset.
באיזה מקרה תרנגולת יכולה ללדת ביצה בלילה?
Question Image
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 24-28

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
מהי הסיבה ש"מוכן לאדם אינו מוכן לכלבים"?
Question Image
A closeup shot of a cocker spaniel dog standing on the two paws in the green field
מהו ההבדל בין עגל שנולד ביום טוב שמותר לשוחטו, לבין אפרוח שנולד שאסור לשוחטו?
Question Image
מהי דחיית הגמרא לאפשרות שהאמירה "ביצה עם יציאתה נגמרה" נאמרה לעניין אכילת הביצה עם חלב?
Question Image
Ketogenic/paleo diet. Fried eggs, salmon, broccoli and microgreen. Keto breakfast. Brunch.
מהם "ביעי דפחיא"?
Question Image
Eggs in basket isolated on white background
מהם "ביעי דספנא מארעא"?
Question Image
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 18-23

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
מה הכוונה ש"דבר שבמניין צריך מניין אחר להתירו"?
Question Image
Close up of a jewish papyrus in a museum
לאיזה עניין מוזכר התחום: "אילת בדרום, ועקרבת מן הצפון, לוד במערב וירדן מהמזרח"?
Question Image
ממתי היה מותר לצאן של עם ישראל לרעות אל מול הר סיני?
Question Image
Fantasy and colorfull mountains nature landscape. Nature conceptual image.
"אף מתקנת רבי יוחנן בן זכאי ביצה אסורה". באיזו תקנה של רבי יוחנן בן זכאי מדובר?
Question Image
מהו המקרה שאותו מזכירה הגמרא שניתן לעשות ביום טוב עצמו עירוב תבשילין?
Question Image
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 13-17

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
למסקנת הגמרא, מהי הסיבה לדעת רב שביצה שנולדה ביום טוב שחל ביום שישי, אסור לאוכלה בשבת?
Question Image
מדוע רב לא היה מוסר דרשה ביום טוב לאחר הסעודה?
Question Image
באיזה מקרים מותר לבטל איסורים ברוב, על ידי ריבוי היתר?
Question Image
\מה היתה סברת רבי זירא שיש לעשות הבדלה בין יום טוב ראשון ליום טוב שני?
Question Image
מדוע תיקנו שלא יקבלו עדות על החודש בראש השנה לאחר זמן מנחה?
Question Image
sea wave attacks the boulders and is broken about them at night in moon light
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 6-12

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
מה הסיבה שאסור לשתות בשבת ובחג משקין שיצאו מעצמם מפירות?
Question Image
באיזה מקרה לדעת רבי יהודה מותר לשתות משקים שיצאו מפירות בשבת וחג?
Question Image
מהו ההסבר בגמרא לאמירה, שמותר לאכול ביום טוב: "אפרוח וקליפתו"?
Question Image
. השלם משפט נכון: לדעת בית הלל ביצה שנולדה בשבת או ביום טוב מותר...
Question Image
מה מהדברים הבאים אינו בטל ברוב לדעת רבי עקיבא וחכמים משום שהם "דבר שדרכו להמנות"?
Question Image
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך
/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 1-5!

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
החל מאיזה גודל יש חיוב לבער חמץ בפסח?
Question Image
מה פירוש המילים המסומנות: "בתרנגולת העומדת לאכילה... אוכלא דאפרת הוא"?
Question Image
מדוע לדעת בית שמאי הכתובה במשנה מותר להרים עצמות וקליפות מהשולחן בשבת?
Question Image
על איזו קושיה הגמרא תירצה "וכי תימא: כח דהיתרא עדיף"?
Question Image
Close up of a jewish papyrus in a museum
מה לומד רבה מהפסוק: "והיה ביום השישי והכינו את אשר יביאו"?
Question Image
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך