חלוקת פרסים וסיומי פרקים בחבורות הסוגיה היומית בכל רחבי הארץ!

יגעת ומצאת – תאמין! חבורות הסוגיה היומית בישיבות קיבלו היום את הפרסים על התמדתם והשקעתם במסגרת תוכנית הלימוד של הסוגיה היומית. הישיבות בהן חולקו הפרסים:

להמשך קריאה »
אין עוד תוכן להציג.