אבות ובנים לומדים יחד
את הסוגיה היומית!

מוזמנים להצטרף ללימוד אבות ובנים

הלימוד יזכה אתכם בתענוג רוחני אמיתי וגם ב-30 נקודות שייצברו לכם על ידי אישור ההורים על הלימוד המשותף.

לומדים ונהנים וגם יכולים לזכות בפרסים שווים!