/
 

ברוך הבא לחידון על סוגיות 35-39

שים לב, האפשרות לבצע את החידון ניתנת פעם אחת בלבד

תוכל לשוב ולעשות את החידון שוב אך הניקוד יהיה ע"פ הביצוע בפעם הראשונה.

בהצלחה!

 
התחל חידון
לדעת מי מותר ביום טוב לחפור עפר לצורך כיסוי הדם גם לפני ששוחטים?
Question Image
לפי רבי זירא מהו הלימוד מהפסוק שבכיסוי הדם יש לכסות בעפר מתחת לדם, ומעל הדם?
Question Image
מהי הסיבה שלא עוברים על איסור כתישה בחפירת חול לצורך כיסוי הדם?
Question Image
A male farmer who is using a shovel to dig the soil in his rice fields.
באיזה אפר מותר להשתמש לצורך כיסוי הדם ביום טוב?
Question Image
Fire, flames from wood ember for grill or bbq picnic, fume and firewood outdoor on the green field
'מהו 'כוי?
Question Image
A calf, highland cattle, draws milk from its mother. The cows walk on a green meadow and can graze fresh green grass. Background with copy space.
כדי לראות את התוצאות אתה חייב להרשם
כתובת האימייל שלך
בדוק את תשובתיך

התגובות סגורות.